MATERIAALIA JA TIETOA KOULUTUKSESTA

 

OPES seminar   Scandic City Hotel  Tuesday 5.12.2023

18.00 Opening, collecting orders for the dinner

18.05 Professor Julia Jäkel ”Psychosomatic risk and resilience from birth to adulthood”

18.30 Post-doc researcher Tomi Bergström “A longitudinal register-based approach to evaluate outcomes of the Open Dialogue-based psychiatric treatment system”

18.55 Small break

19.00 Doctoral researcher Jan Silvala “Symptoms of depression and anxiety in relation to military fitness in young men”

19.20 Doctoral researcher Emilia Pesonen “Disordered eating behavior and other psychiatric comorbidities in women with polycystic ovary syndrome (PCOS)”

19.40 Professor Jouko Miettunen “Depressive and anxiety symptoms in two birth cohorts born 20 years apart”

20.00- Dinner (at own cost)

 

OPES seminaari 25.5.2022 - Väitöskirjatutkijoiden esityksiä

Anni Niskanen"Äidin raskaudenaikaisen tulehduksen yhteys lapsen aivojen rakenteeseen"

Johanna Timonen ”Lapsuuden ja nuoruuden harrastustoiminnan yhteys psyykkiseen hyvinvointiin ja mielenterveyteen nuoruudessa ja aikuisuudessa”

Toni Myllyaho ”Perinnöllisen skitsofrenia-alttiuden ja kasvuympäristötekijöiden väliset yhteydet adoptiolasten psykiatriseen sairastavuuteen: Suomalainen adoptiolapsiperhetutkimus”

Jandeh Jallow ”ADHD:n varhaiset riskitekijät”

Aleksi Alastalo ”Psykiatrinen sairastavuus Alzheimerin taudissa”


Tutkimusseminaari 24.11.2021

Väitöstutkijoiden esityksiä

Puhujat Tuomas Majuri, Johanna Kehusmaa, Aleksi Ahola, Eero Pirhonen ja Maria Protsenko.

Verkkokoulutus 17.5.2021

Aiheena tekoälysovellukset psykiatriassa

Puhujat Professori Jussi Tohka, Dosentti Tuukka Raij, LT Johannes Lieslehto ja Dosentti David Gyllenberg.


OPES koulutus 23.11.2020

- esitykset aukeavat klikkaamalla puhujan nimeä tai otsikkoa

Associate Professor Solja Niemelä “Prognosis of adolescent alcohol use in the NFBC1986

MD, PhD Antti Mustonen ”Adolescent substance use and risk of psychosis in NFBC1986”

MD Juha Penttala “Epidemiology, risk factors and outcome of concurrent use of alcohol and benzodiazepines in NFBC1966”

MD Alexander Denisoff ”Psychiatric Sequelae of Adolescent Cannabis use in the Northern Finland 1986 Birth Cohort”OPES koulutus:

13.12.2019 Ravintola Scandic, puhujat:

- dosentti Erika Jääskeläinen: “Psykoosilääkkeiden off label -käytön hyödyt ja haitat tutkimusten valossa”

- FaT Marjaana Koponen: ”Psykoosilääkkeiden käyttö ja siihen liittyvät haittatapahtumat Alzheimerin tautia sairastavilla”

- FM Outi Laatikainen: ”Keskushermostoon vaikuttavat lääkkeet iäkkäiden potilaiden sairaalahoitojaksojen aiheuttajina”

 

OPESin aiempia koulutuksia

 

23.11.2018puhumassa väitöskirjatekijät Anna-Sofia Simula ja Sanna Huikari, sekä professori Marko Korhonen.

 

Opesin 10-vuotisjuhla 27.1.2017 klo 18.00–20.00 Scandic hotel, Oulu.

- puhujat: emeritusprofessorit Irma Moilanen ja Matti Isohanni, professori Pirjo Mäki, dosentti Erika Jääskeläinen ja dosentti Pentti Nieminen, tilaisuuden aluksi OPES:n puheenjohtaja Professori Jouko Miettunen kertoi OPES:n historiasta


Artikkelin kriittinen arviointi -kurssi 2015: ohjelma

 

ARTIKKELIEN KRIITTINEN ARVIOINTI

Aloitamme kokeilun toistuvista tilaisuuksista artikkelien kriittiseen arviointiin liittyen. Koulutuksissa käydään yhdessä läpi psykiatrian tutkimusartikkeleja.
 • Vuosina 2009-2013 järjestimme 21 koulutustilaisuutta
 • Vuonna 2013 järjestimme myös kurssin aiheesta 2.9.-14.11.
 • Yleisiä ohjeita arviointiin on artikkelissa Vanderbroucke ym. Strengthening the reporting of observational studies in epidemiology (STROBE) (Epidemiology 2007;18:805-835). Ohjeita on myös alla olevissa esityksissä.
 • Koulutuskerta kestää noin 2 tuntia riippuen keskustelun määrästä. Laittakaa mielellään ehdotuksia arvioitaviksi artikkeleiksi.
 • Mikäli osallistujat haluavat, voidaan käydä läpi myös aiemmin esiteltyjä kriteerejä artikkelien arviointiin.

--------------------------------------------------------------

OPESin toimintaan liittyvää materiaalia

OPESin vuosikokous 19.5.2008

OPESin vuosikokous 13.5.2009

OPESin vuosikokous 4.5.2010

OPESin vuosikokous 13.5.2011

OPESin vuosikokous 11.5.2012

OPESin vuosikokous 1.3.2013

------------------------------------------------------------------------------------------

Koulutusten materiaalia

 

Väitöskirjan tekijöiden esityksiä (2 tilaisuutta): esittäjät ja aiheet

Syventävien tekijöiden esityksiä (8 tilaisuutta): esittäjät ja aiheet

 

2014

POSTERIN TEKO POWERPOINT-OHJELMALLA 27.1.-28.1.2014

2012

XXIV PAULO INTERNATIONAL MEDICAL SYMPOSIUM: SCHIZOPHRENIA - BIOLOGY AND EPIDEMIOLOGY 18.-20.6.2012

LUENTO META-ANALYYSEISTÄ 4.6.2012

 • Dosentti Jouko Miettunen
 • Luento (PowerPoint)

POSTERIN TEKO POWERPOINT-OHJELMALLA 16.1.-30.1.2012

 • Dosentti Jouko Miettunen, Dosentti Pentti Nieminen, FT Marianne Haapea, FM Marika Kaakinen
 • Luento (PowerPoint)

SYVENTÄVIEN TÖIDEN ESITYKSIÄ 14.5.2012 klo 13.30-16.00

 • Psykiatrian klinikka, luentosali 1. Ohjelma.

2010

EPIDEMIOLOGIAN JA PSYKIATRISEN EPIDEMIOLOGIAN PERUSTEET - LUENTOSARJA (18.-25.1.2010)

Luento 1
 • Johdanto psykiatriseen epidemiologiaan
 • Apulaisopettaja (mvs), LT Erika Jääskeläinen
Luento 2
 • Tutkimusasetelmat
 • Tutkijatohtori, LL Antti Alaräisänen
Luento 3
 • Tilastomenetelmät psykiatrisessa epidemiologiassa
 • Tutkijatohtori, FT Jouko Miettunen
 • Luento

2009

CURRENT KNOWLEDGE IN PSYCHIATRIC EPIDEMIOLOGY 18.-20.6.2012

 • Kansainvälinen konferenssi: 127 osallistujaa 6 eri maasta
 • Ohjelma (pdf)
 • Konferenssista lisää artikkelissa: Gissler M, Paananen R. Mihin psykiatrista epidemiologista tutkimusta tarvitaan? Current Knowledge of Psychiatric Epidemiology, 26.-27.11.2009. Sosiaalilääketieteen Aikakauslehti 2010; 47: 66-69.

POSTERIN TEKO POWERPOINT-OHJELMALLA 20.1.2009

 • Dosentti Jouko Miettunen, Dosentti Pentti Nieminen, FM Marianne Haapea
 • Luento (PowerPoint)

2008

ARTIKKELIEN KRIITTINEN ARVIOINTI (17.-18.3.2008)

Luento 1

 • Alustusluento havaintotutkimuksista, osa I
 • Apulaisopettaja (mvs), LT Erika Jääskeläinen
 • Luento (PowerPoint)
Luento 2
 • Alustusluento havaintotutkimuksista, osa II
 • Tutkija, LK Antti Alaräisänen
 • Luento (PowerPoint)
Luento 3
 • Alustusluento kokeellisista tutkimuksista
 • Akatemiatutkija, Dosentti Jouko Miettunen
 • Luento (PowerPoint)
 • Ohjeita kliinisten kokeiden arviointiin: www.consort-statement.org

2007

EPIDEMIOLOGIAN JA PSYKIATRISEN EPIDEMIOLOGIAN PERUSTEET - LUENTOSARJA (1.-9.10.2007)

Luento 1
 • Johdanto psykiatriseen epidemiologiaan
 • Apulaisopettaja (mvs), LT Erika Jääskeläinen
Luento 2
 • Tutkimusasetelmat
 • Tutkijatohtori, FT Jouko Miettunen ja apulaisopettaja (mvs), LT Erika Jääskeläinen
Luento 3
 • Tilastomenetelmät psykiatrisessa epidemiologiassa
 • Tutkijatohtori, FT Jouko Miettunen
 • Luento

TOIMISTO-OHJELMIEN KÄYTTÖ TUTKIMUKSEN APUVÄLINEENÄ (15.11.2007)

VÄITÖSKIRJAN LOPPUVAIHEEN ASIAT -SEMINAARI (3.9.2014)


 • Acta Universitatis Ouluensis –sarjassa julkaiseminen (professori Olli Vuolteenaho) - luento
 • Väitöskirjaprosessi tohtorikoulutustoimikunnan kannalta (professori Juha Veijola) - luento
 • Väitöstilaisuus ja karonkka (emeritusprofessori Matti Isohanni) - luento

USEITA YKSITTÄISIÄ LUENTOJA VUODESTA 2007.