MATERIAALIA JA TIETOA KOULUTUKSESTA


OPESin tuleva koulutus:

13.12.2019 Ravintola Scandic, puhujat:

- dosentti Erika Jääskeläinen: “Psykoosilääkkeiden off label -käytön hyödyt ja haitat tutkimusten valossa”

- FaT Marjaana Koponen: ”Psykoosilääkkeiden käyttö ja siihen liittyvät haittatapahtumat Alzheimerin tautia sairastavilla”

- FM Outi Laatikainen: ”Keskushermostoon vaikuttavat lääkkeet iäkkäiden potilaiden sairaalahoitojaksojen aiheuttajina”

 

OPESin aiempia koulutuksia

 

23.11.2018puhumassa väitöskirjatekijät Anna-Sofia Simula ja Sanna Huikari, sekä professori Marko Korhonen.

 

Opesin 10-vuotisjuhla 27.1.2017 klo 18.00–20.00 Scandic hotel, Oulu.

- puhujat: emeritusprofessorit Irma Moilanen ja Matti Isohanni, professori Pirjo Mäki, dosentti Erika Jääskeläinen ja dosentti Pentti Nieminen, tilaisuuden aluksi OPES:n puheenjohtaja Professori Jouko Miettunen kertoi OPES:n historiasta


Artikkelin kriittinen arviointi -kurssi 2015: ohjelma

 

ARTIKKELIEN KRIITTINEN ARVIOINTI

Aloitamme kokeilun toistuvista tilaisuuksista artikkelien kriittiseen arviointiin liittyen. Koulutuksissa käydään yhdessä läpi psykiatrian tutkimusartikkeleja.
 • Vuosina 2009-2013 järjestimme 21 koulutustilaisuutta
 • Vuonna 2013 järjestimme myös kurssin aiheesta 2.9.-14.11.
 • Yleisiä ohjeita arviointiin on artikkelissa Vanderbroucke ym. Strengthening the reporting of observational studies in epidemiology (STROBE) (Epidemiology 2007;18:805-835). Ohjeita on myös alla olevissa esityksissä.
 • Koulutuskerta kestää noin 2 tuntia riippuen keskustelun määrästä. Laittakaa mielellään ehdotuksia arvioitaviksi artikkeleiksi.
 • Mikäli osallistujat haluavat, voidaan käydä läpi myös aiemmin esiteltyjä kriteerejä artikkelien arviointiin.

--------------------------------------------------------------

OPESin toimintaan liittyvää materiaalia

OPESin vuosikokous 19.5.2008

OPESin vuosikokous 13.5.2009

OPESin vuosikokous 4.5.2010

OPESin vuosikokous 13.5.2011

OPESin vuosikokous 11.5.2012

OPESin vuosikokous 1.3.2013

------------------------------------------------------------------------------------------

Koulutusten materiaalia

 

Väitöskirjan tekijöiden esityksiä (2 tilaisuutta): esittäjät ja aiheet

Syventävien tekijöiden esityksiä (8 tilaisuutta): esittäjät ja aiheet

 

2014

POSTERIN TEKO POWERPOINT-OHJELMALLA 27.1.-28.1.2014

2012

XXIV PAULO INTERNATIONAL MEDICAL SYMPOSIUM: SCHIZOPHRENIA - BIOLOGY AND EPIDEMIOLOGY 18.-20.6.2012

LUENTO META-ANALYYSEISTÄ 4.6.2012

 • Dosentti Jouko Miettunen
 • Luento (PowerPoint)

POSTERIN TEKO POWERPOINT-OHJELMALLA 16.1.-30.1.2012

 • Dosentti Jouko Miettunen, Dosentti Pentti Nieminen, FT Marianne Haapea, FM Marika Kaakinen
 • Luento (PowerPoint)

SYVENTÄVIEN TÖIDEN ESITYKSIÄ 14.5.2012 klo 13.30-16.00

 • Psykiatrian klinikka, luentosali 1. Ohjelma.

2010

EPIDEMIOLOGIAN JA PSYKIATRISEN EPIDEMIOLOGIAN PERUSTEET - LUENTOSARJA (18.-25.1.2010)

Luento 1
 • Johdanto psykiatriseen epidemiologiaan
 • Apulaisopettaja (mvs), LT Erika Jääskeläinen
Luento 2
 • Tutkimusasetelmat
 • Tutkijatohtori, LL Antti Alaräisänen
Luento 3
 • Tilastomenetelmät psykiatrisessa epidemiologiassa
 • Tutkijatohtori, FT Jouko Miettunen
 • Luento

2009

CURRENT KNOWLEDGE IN PSYCHIATRIC EPIDEMIOLOGY 18.-20.6.2012

 • Kansainvälinen konferenssi: 127 osallistujaa 6 eri maasta
 • Ohjelma (pdf)
 • Konferenssista lisää artikkelissa: Gissler M, Paananen R. Mihin psykiatrista epidemiologista tutkimusta tarvitaan? Current Knowledge of Psychiatric Epidemiology, 26.-27.11.2009. Sosiaalilääketieteen Aikakauslehti 2010; 47: 66-69.

POSTERIN TEKO POWERPOINT-OHJELMALLA 20.1.2009

 • Dosentti Jouko Miettunen, Dosentti Pentti Nieminen, FM Marianne Haapea
 • Luento (PowerPoint)

2008

ARTIKKELIEN KRIITTINEN ARVIOINTI (17.-18.3.2008)

Luento 1

 • Alustusluento havaintotutkimuksista, osa I
 • Apulaisopettaja (mvs), LT Erika Jääskeläinen
 • Luento (PowerPoint)
Luento 2
 • Alustusluento havaintotutkimuksista, osa II
 • Tutkija, LK Antti Alaräisänen
 • Luento (PowerPoint)
Luento 3
 • Alustusluento kokeellisista tutkimuksista
 • Akatemiatutkija, Dosentti Jouko Miettunen
 • Luento (PowerPoint)
 • Ohjeita kliinisten kokeiden arviointiin: www.consort-statement.org

2007

EPIDEMIOLOGIAN JA PSYKIATRISEN EPIDEMIOLOGIAN PERUSTEET - LUENTOSARJA (1.-9.10.2007)

Luento 1
 • Johdanto psykiatriseen epidemiologiaan
 • Apulaisopettaja (mvs), LT Erika Jääskeläinen
Luento 2
 • Tutkimusasetelmat
 • Tutkijatohtori, FT Jouko Miettunen ja apulaisopettaja (mvs), LT Erika Jääskeläinen
Luento 3
 • Tilastomenetelmät psykiatrisessa epidemiologiassa
 • Tutkijatohtori, FT Jouko Miettunen
 • Luento

TOIMISTO-OHJELMIEN KÄYTTÖ TUTKIMUKSEN APUVÄLINEENÄ (15.11.2007)

VÄITÖSKIRJAN LOPPUVAIHEEN ASIAT -SEMINAARI (3.9.2014)


 • Acta Universitatis Ouluensis –sarjassa julkaiseminen (professori Olli Vuolteenaho) - luento
 • Väitöskirjaprosessi tohtorikoulutustoimikunnan kannalta (professori Juha Veijola) - luento
 • Väitöstilaisuus ja karonkka (emeritusprofessori Matti Isohanni) - luento

USEITA YKSITTÄISIÄ LUENTOJA VUODESTA 2007.